วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

Defoamer Chemical | สารเคมีลดฟอง ผลิตโดยคนไทย เพื่อ คนไทย

Anti-Foamer Agent | Defoamer Agent สารลดฟอง ดับฟอง  |  ภูมิใจผลิตภัณฑ์ของคนไทย


Since they are surface-active, molecular defoamers offer excellent longevity because their ability to control foam does not depend on incompatibility. Many conventional defoamers (Anti-foam)have an optimal particle size in order to achieve optimal defoaming. Over time, their particle sizes change due to aggregation or dispersion, resulting in a loss of foam control effectiveness. Contrary to this, molecular defoamers remain active in the system, leading to consistent formulation performance.

They also do not cause surface defects, as one would expect from a silicone/silica-based defoamer. summarizes the performance comparisons of typical defoamers against MAXZA F-80 defoamer.
Dynamic Surface Tension The ability to reduce the surface tension of water enables wetting of water-based systems on low-surface-energy substrates. In many processes, new surfaces are rapidly generated, and the surfactant must quickly migrate to interface to prevent film retraction and other surface defects.

These products reduce surface tension at high surface creation rates. The Krüss BP-2 utilizing the maximum bubble pressure method was used to measure the dynamic surface tension of some typical defoamers MAXZA F-80defoamer as shown here 0.1 wt % aqueous solutionsติดต่อสอบถามได้ที่ :
คุณมานพ 099-351-6998
manop.service@gmail.com เอาตัวอย่างที่ฟรี   ได้เลย  |  อย่าช้า  ...  โทรเดี๋ยวนี้วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สารเคมีลดฟอง Defoamers สำหรับงานทั่วไป และ กระวนการผลิตอุตสาหกรรม

จำหน่ายสารเคมี DEFOMER เคมีสำหรับลดฟองในระบบบำบัดน้ำ


ราคา  80  Baht / kg


Water Base defoamer, Silicon Base defoamer
High Performance Anti-foam Agent for Industrial grade, Food Grade.ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณมานพ 099-351-6998
( manop.service@gmail.com)

ทำงานของสารเคมี Defoamers  Agent :


Antifoams Chemical มีทั้งชนิด Oil Base, Fatty Alcohol Base, แบบ ซิลิโคน   สามารถป้องกันการเกิดฟองจากส่วนผลมสารเคมี,  แรงกระทำงานกล, แรงปั่นปวน        สารเคมีลดฟอง defoamers จะทำให้ฟองที่มีอยู่ที่จะยุบอย่างรวดเร็วทั่วไปคำว่า "Antifoam" มักจะถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายทั้งสองประเภทของผลิตภัณฑ์โฟมควบคุม


โฟม, ฟอง Foaming  เป็นเรื่องยากที่จะทำลายลงเพราะผิวฟองมันเป็นมีเสถียรภาพ  อันเนื่องมาก particle   ที่เป็นองค์ประกอบของผนังฟอง        โดยความยืดหยุ่นของพื้นผิวและพื้นผิวที่มีความหนืดของ  bubble    ---   สารเคมีกลุ่ม Silicon Defoamer  จะมีพื้นผิวต่ำและความตึงเครียด inter facial ซึ่งจะช่วยให้พวกฟอง เกิดการรวมตัวไหลได้อย่างง่ายดาย       โดยหาช่องระหว่างผิวโฟมเสถียรภาพที่อินเตอร์เฟซของเหลวกับอากาศ   'แรงตึงผิวต่ำและทำให้เพิ่มคุณสมบัติผิวสัมผัสรวมกัน  เกิดการขาดของผิวฟอง      คุณสมบัติโฟม, ฟอง    ที่เสถียรภาพทำให้ผนังบางและสลายไปการควบคุมฟองในระบบสารที่ไม่มีโครงสร้างเป็นน้ำ และ โครงสร้างเป็นน้ำส่วนประกอบ :

สารที่ไม่มีโครงสร้างเป็นน้ำ nonaqueous component จะทำลายฟองด้วย foam-stabilizing surfactants สารเคมีกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น Silicone fluid เช่นกลุ่ม Polydimethylsiloxane

โครงสร้างเป็นน้ำส่วนประกอบ aqueous systems จะสามารถลดฟองด้วย สารเคมีกลุ่ม hydrophobic solids เช่น polydimethyl siloxane ลักษณะจะเป็นสารกลุ่ม fluid/solid combinations จะเป็นลักษณะ Anti Foam ลักษณะเนื้อเป็น Emulsion Form สารกระจายตัวในน้ำ ได้ดี
ติดต่อเรา-- -ขอทดลอง Defoamer ฟรี ... ได้เลยค่ะ

คุณมานพ ธิทิชยะกูร / ฝ่ายขาย
Mc-Zyme S.P. Corporation Co.,Ltd.
บริษัท แม๊คไซค์ เอสพี คอณ์เปอร์เรชั่น จำกัด

เอามือถือไปดีกว่า -- 099-351-6998
Email : Manop.service@gmail.com